Svetový líder v obchode so spojovacím

Koncern Würth skupiny je svetovým lídrom v oblasti obchodu s montážnym a spojovacím materiálom. V súčasnosti ho tvorí vyše 400 spoločností vo viac ako 80 krajinách a zamestnáva vyše 83‘183 zamestnancov. Z nich viac než 33‘500 sú obchodní zástupcovia na pevný pracovný úväzok.

V roku 2021 docielila Würth skupina obrat vo výške 17,1 miliard Euro. Vo svojej hlavnej oblasti podnikania predstavuje predajný sortiment vyše 125‘000 výrobkov pre remeselnícke a priemyselné prevádzky: od spojovacieho materiálu cez náradie až po chemicko-technické výrobky a ochranné pracovné prostriedky. Allied Companies – spoločnosti koncernu, ktorých podnikanie buď úzko súvisí s predajom montážneho materiálu alebo ktoré zabezpečujú diverzifikované obchodné divízie – dopĺňajú ponuku o výrobky pre stavebné trhy a trhy pre domácich majstrov, elektroinštalačný materiál, elektronické diely (napr. dosky plošných spojov), ako aj solárne moduly a tiež finančné služby.

 

Pre získanie ďalších informácií navštívte internetovú stránku Würth skupiny.

Würth International AG
Aspermontstrasse 1, CH-7004 Chur
Kontakt: +41 81 558 00 00

Eine neue Version Ihres Browsers ist verfügbar.

Ihr Browser entspricht nicht den heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Ansprüchen, weswegen unsere Website allenfalls nicht korrekt dargestellt werden kann.

Auf der Seite «Was ist ein Browser?» können Sie sich über alternative Browser und über Aktualisierungsmöglichkeiten informieren.