Compliance

Vzájomná dôvera, predvídateľnosť, čestnosť a priamočiarosť smerom dovnútra i navonok – to sú základné princípy, ktoré sú v skupine Würth pevne zakotvené. Prihlásenie sa k týmto hodnotám nájdete už vo firemnej filozofii zo 70. rokov, ktorú skoncipoval Prof. Reinhold Würth.

Ide pritom nielen o dodržiavanie platných pravidiel a zákonov, ale aj o zodpovedajúci vnútorný postoj zamestnancov, ktoré je významným stavebným kameňom trvalého podnikateľského úspechu skupiny Würth.

Práve takýto vnútorný postoj chceme podporiť. Zároveň tiež požadujeme aj striktné dodržiavanie všetkých platných národných a medzinárodných pravidiel a zákonov. Aby sme boli transparentní tak pre našich zamestnancov, ako aj pre našich zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, vytvorili sme na základe našich podnikových hodnôt konkrétne pravidlá správania, ktoré sme zhrnuli v etickom kódexe skupiny Würth.

 

SYSTÉM UPOZORŇOVANIA NA ÚROVNI SKUPINY

Speak upAk nám ako zamestnanec chcete poskytnúť informácie o závažných porušeniach compliance, môžte tak urobiť cez horúcu informačnú linku BKMS (Business Keeper Monitoring System) na báze internetu. Informáciu môžte poskytnúť s uvedením mena alebo anonymne. Keďže však vyhľadávame otvorenú komunikáciu, povzbudzujeme vás k tomu, aby ste uviedli svoje meno. K vašim údajom budeme každom prípade pristupovať ako k prísne dôverným. Systém slúži výlučne na upozorňovanie na domnelé konania so znakmi ekonomickej kriminality alebo na definované, závažné porušenia compliance v skupine Würth. Zneužitie na iné účely môže byť naplnením skutkovej podstaty trestného činu.

Tu môžte zadať Vaše upozornenie: https://www.bkms-system.net/wuerth

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Pravidlá Compliance k stiahnutiu v AJ.

 

 

Kontakt

  Würth International AG
  Aspermontstrasse 1, CH-7004 Chur
  Kontakt: +41 81 558 00 00

  Eine neue Version Ihres Browsers ist verfügbar.

  Ihr Browser entspricht nicht den heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Ansprüchen, weswegen unsere Website allenfalls nicht korrekt dargestellt werden kann.

  Auf der Seite «Was ist ein Browser?» können Sie sich über alternative Browser und über Aktualisierungsmöglichkeiten informieren.