Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Würth International Trading s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

 

 

  • Zodpovedná osoba

    Spoločnosť (prevádzkovateľ) určila pre tému ochrany osobných údajov zodpovednú osobu, s ktorou je možné skontaktovať sa prostredníctvom e-mailu:ochranaou@wurth-int.com

 

  • Spracúvanie údajov na web stránke

    Webová stránka Würth International Trading s.r.o. slúži výlučne na to, aby sme Vás informovali o našej spoločnosti, o skupine Würth a našich aktivitách, produktoch a službách. Rešpektujeme Váš záujem o ochranu Vašich osobných údajov. Údaje o Vašej osobe, ktoré poskytnete pri kontakte s nami, neposkytujeme tretím osobám.
    Používanie cookies a podobných technológií 

 

 

Impressum

Würth International Trading s.r.o.
Rybničná 40/A
SK-831 07 Bratislava
Slowakei
Telefon: + 421 2 4921 1111
Telefax: + 421 2 4921 1555
E-mail: info@wurth-int.com

Webdesign:

08EINS AG
City West
Comercialstrasse 34
CH-7000 Chur
Tel. +41 81 252 30 30
www.08EINS.swiss

© Copyright 2018, Würth International Trading s.r.o., Bratislava, Slovakia

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, zvukové súbory, animácie a videá ako aj ich umiestnenie na webových stránkach Würth International Trading s.r.o. podliehajú ochrane autorských a vlastníckych práv a ostatným ochranným zákonom. Obsah stránky nesmie byť kopírovaný, rozširovaný a upravovaný pre komerčné účely a sprístupnený tretím osobám. Niektoré stránky Würth International Trading s.r.o. zároveň obsahujú obrázky, ktoré su súčasťou autorských práv tretích strán.

Würth International AG
Aspermontstrasse 1, CH-7004 Chur
Kontakt: +41 81 558 00 00

Eine neue Version Ihres Browsers ist verfügbar.

Ihr Browser entspricht nicht den heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Ansprüchen, weswegen unsere Website allenfalls nicht korrekt dargestellt werden kann.

Auf der Seite «Was ist ein Browser?» können Sie sich über alternative Browser und über Aktualisierungsmöglichkeiten informieren.