Ochrana dát

Všetky osobné údaje uvedené na stránke Würth International Trading s.r.o. budú uložené a použité výlučne pre potreby spoločnosti na odosielanie informácií o produktoch a službách, rozširovanie našej ponuky a v prípade potreby budú poskytnuté Würth koncernu. Würth International Trading s.r.o. zaisťuje, že Vaše údaje budú použité v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

© Copyright 2017, Würth International Trading s.r.o., Bratislava, Slovakia

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, zvukové súbory, animácie a videá ako aj ich umiestnenie na webových stránkach Würth International Trading s.r.o. podliehajú ochrane autorských a vlastníckych práv a ostatným ochranným zákonom. Obsah stránky nesmie byť kopírovaný, rozširovaný a upravovaný pre komerčné účely a spristupnený tretím osobám. Niektoré stránky Würth International Trading s.r.o. zároveň obsahujú obrázky, ktoré sú súčasťou autorských práv tretích strán.

 

Impresum

Würth International Trading s.r.o.
Rybničná 40/A
SK-831 07 Bratislava
Slovenská Republika
Telefon: +421 2 49 211 111
Telefax: +421 2 49 211 555
Würth International AG
Aspermontstrasse 1, CH-7004 Chur
Kontakt: +41 81 558 00 00

Eine neue Version Ihres Browsers ist verfügbar.

Ihr Browser entspricht nicht den heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Ansprüchen, weswegen unsere Website allenfalls nicht korrekt dargestellt werden kann.

Auf der Seite «Was ist ein Browser?» können Sie sich über alternative Browser und über Aktualisierungsmöglichkeiten informieren.