Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Würth International Trading s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

 

 

 • Zodpovedná osoba

  Spoločnosť (prevádzkovateľ) určila pre tému ochrany osobných údajov zodpovednú osobu, s ktorou je možné skontaktovať sa prostredníctvom e-mailu:ochranaou@wurth-int.com

 

 • Spracúvanie údajov na web stránke

  Webová stránka Würth International Trading s.r.o. slúži na to, aby sme Vás informovali o našej spoločnosti, o skupine Würth a našich aktivitách, produktoch a službách. Rešpektujeme Váš záujem o ochranu osobných údajov.
  Webová stránka používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Taktiež používame cookies za účelom vytvárania štatistík s cieľom zlepšiť používateľské prostredie webstránky. Používame aj cookies tretích strán (youtube.com).
  Používanie cookies a podobných technológií 

 

ReCAPTCHA od spoločnosti Google

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť, aby naša webová stránka bola čo najbezpečnejšia a najchránenejšia pre vás aj pre nás. Na zabezpečenie tohto cieľa používame reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Pomocou reCAPTCHA môžeme určiť, či ste naozaj človek z mäsa a kostí a nie robot alebo iný spamový softvér. Pod pojmom spam rozumieme akékoľvek nevyžiadané informácie, ktoré nám boli zaslané elektronicky. Pri klasických CAPTCHAS ste zvyčajne museli vyriešiť textové alebo obrázkové hádanky, aby ste si overili informácie. S reCAPTCHA od spoločnosti Google vás zvyčajne nemusíme obťažovať takýmito hádankami. Tu vo väčšine prípadov stačí jednoducho zaškrtnúť políčko, a tým potvrdiť, že nie ste bot. S novou verziou Invisible reCAPTCHA už nemusíte nastavovať ani zaškrtávacie políčko. Ako presne to funguje a predovšetkým, ktoré údaje sa na tento účel používajú, sa dozviete v priebehu týchto zásad ochrany osobných údajov.

Právnym základom na používanie je článok 6 ods. 1 písm. f) (zákonnosť spracovania), pretože existuje oprávnený záujem chrániť túto webovú lokalitu pred botmi a spamovým softvérom.

Čo je reCAPTCHA?

ReCAPTCHA je bezplatná služba Captcha od spoločnosti Google, ktorá chráni webové stránky pred spamovým softvérom a zneužitím zo strany neľudských návštevníkov. Táto služba sa najčastejšie používa pri vypĺňaní formulárov na internete. Služba captcha je automatický Turingov test, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby akciu na internete vykonal človek a nie bot. V klasickom Turingovom teste (pomenovanom podľa počítačového vedca Alana Turinga) človek určuje rozdiel medzi botom a človekom. V prípade captcha to tiež robí počítač alebo softvérový program. Klasické captchy pracujú s malými úlohami, ktoré sú pre ľudí ľahko riešiteľné, ale pre stroje predstavujú značné ťažkosti. S reCAPTCHA už nemusíte aktívne riešiť hádanky. Nástroj využíva moderné rizikové techniky na rozlíšenie ľudí od botov. Tu stačí zaškrtnúť textové pole „Nie som robot“ alebo s Invisible reCAPTCHA už ani to nie je potrebné. Pomocou nástroja reCAPTCHA sa do zdrojového kódu integruje prvok JavaScript a potom nástroj beží na pozadí a analyzuje správanie používateľov. Na základe týchto činností používateľa softvér vypočíta takzvané skóre captcha. Spoločnosť Google používa toto skóre na výpočet toho, aká je pravdepodobnosť, že ste človek pred zadaním captcha. ReCAPTCHA alebo captcha všeobecne sa používajú vždy, keď by roboty mohli manipulovať s určitými akciami (napríklad registráciami, prieskumami atď.) alebo ich zneužiť.

Prečo na našich webových stránkach používame reCAPTCHA?

Na našej stránke chceme privítať len ľudí z mäsa a kostí. Boti alebo spamový softvér akéhokoľvek druhu môžu pokojne zostať doma. Preto vyťahujeme všetky prostriedky, aby sme sa ochránili a ponúkli vám čo najlepší používateľský zážitok. Z tohto dôvodu používame reCAPTCHA od spoločnosti Google. Takto si môžeme byť celkom istí, že zostaneme webovou stránkou „bez botov“. Používaním reCAPTCHA sa do spoločnosti Google prenášajú údaje, ktoré spoločnosť Google používa na určenie, či ste skutočne človek. reCAPTCHA preto slúži bezpečnosti našej webovej lokality a tým aj vašej bezpečnosti. Bez reCAPTCHA by sa napríklad mohlo stať, že bot počas registrácie zaregistruje čo najviac e-mailových adries s cieľom „spamovať“ fóra alebo blogy neželaným reklamným obsahom. Pomocou reCAPTCHA môžeme takýmto útokom botov zabrániť.

Aké údaje ukladá reCAPTCHA?

ReCAPTCHA zhromažďuje osobné údaje používateľov s cieľom zistiť, či akcie na našej webovej stránke skutočne pochádzajú od ľudí. To znamená, že IP adresa a ďalšie údaje, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA, môžu byť odoslané spoločnosti Google. IP adresy sa takmer vždy vopred skracujú v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako údaje skončia na serveri v USA. Adresa IP sa nekombinuje s inými údajmi od spoločnosti Google, pokiaľ nie ste pri používaní služby reCAPTCHA prihlásení pomocou svojho účtu Google. Algoritmus reCAPTCHA najprv skontroluje, či vo vašom prehliadači už nie sú umiestnené súbory cookie spoločnosti Google z iných služieb Google (YouTube. Gmail atď.). Potom reCAPTCHA umiestni do vášho prehliadača ďalší súbor cookie a zozbiera snímku okna prehliadača.

Nasledujúci zoznam zozbieraných údajov o prehliadači a používateľovi, si nenárokuje na úplnosť. Sú to skôr príklady údajov, ktoré podľa našich vedomostí spracováva spoločnosť Google.

 • URL odkazu (adresa stránky, z ktorej návštevník prišiel)
 • IP adresa (napr. 256.123.123.1)
 • Informácie o operačnom systéme (softvér, ktorý umožňuje fungovanie počítača. Známe operačné systémy sú Windows, Mac OS X alebo Linux)
 • Cookies (malé textové súbory, ktoré ukladajú údaje do prehliadača)
 • Správanie myši a klávesnice (ukladá sa každá činnosť, ktorú vykonáte myšou alebo klávesnicou)
 • Dátum a jazykové nastavenia (ukladá sa jazyk alebo dátum, ktorý ste si v počítači prednastavili)
 • Všetky objekty JavaScriptu (JavaScript je programovací jazyk, ktorý umožňuje prispôsobenie webových stránok používateľovi. Objekty JavaScript môžu zhromažďovať všetky druhy údajov pod jedným názvom)
 • Rozlíšenie obrazovky (zobrazuje, z koľkých pixelov sa skladá zobrazenie obrazu)

Impressum

Würth International Trading s.r.o.
Rybničná 40/A
SK-831 07 Bratislava
Slowakei
Telefon: + 421 2 4921 1111
Telefax: + 421 2 4921 1555
E-mail: info@wurth-int.com

Webdesign:

08EINS AG
City West
Comercialstrasse 34
CH-7000 Chur
Tel. +41 81 252 30 30
www.08EINS.swiss

© Copyright 2018, Würth International Trading s.r.o., Bratislava, Slovakia

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, zvukové súbory, animácie a videá ako aj ich umiestnenie na webových stránkach Würth International Trading s.r.o. podliehajú ochrane autorských a vlastníckych práv a ostatným ochranným zákonom. Obsah stránky nesmie byť kopírovaný, rozširovaný a upravovaný pre komerčné účely a sprístupnený tretím osobám. Niektoré stránky Würth International Trading s.r.o. zároveň obsahujú obrázky, ktoré su súčasťou autorských práv tretích strán.

Würth International AG
Aspermontstrasse 1, CH-7004 Chur
Kontakt: +41 81 558 00 00

Eine neue Version Ihres Browsers ist verfügbar.

Ihr Browser entspricht nicht den heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Ansprüchen, weswegen unsere Website allenfalls nicht korrekt dargestellt werden kann.

Auf der Seite «Was ist ein Browser?» können Sie sich über alternative Browser und über Aktualisierungsmöglichkeiten informieren.