Würth ponúka

Pracovné miesto
Priestranné a svetlé pracovné miesta odzrkadľujú firemnú kultúru. Pracovné miesto je zariadené ergonomicky a na základe individuálnych potrieb zamestnanca. Moderná infraštruktúra a priestory pre prestávky a stretnutia s kolegami dopĺňajú ponuku.

Pracovný čas
Týždenné konto pracovného času obsahuje 42,5 hodín, 8,5 hodín denne, vrátane 30 min prestávky na obed. Každé oddelenie je kompetentne obsadené od 08:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 17:00 hod. Pracovnú dobu je moźné si flexibilne naplánovať po dobe s tímom a dodrźaním kompetentného obsadenia oddelenia.

Zaškolenie
Zaškolovací  program trvá pol roka a obsahuje rôzne skolenia, pochôdzky po rôznych oddeleniach, feedback-rozhovory s nadriadeným a patronát od kolegu.

Dovolenka
Od 20 dní dovolenky a k tomu ďalší extra deň za každý kompletne odpracovaný kalendárny rok (max. 5 dní).

Jubileá
Zamestnancom sa každých päť rokov, za ich pracovnú príslušnosť a lojalitu, odvďačíme ďalšími dovolenkovými dňami naviac.

Komunikácia
Žijeme otvorenou komunikáciou voči našim zamestnancom. Okrem pravidelných informačných sedení je každý zamestnanec prostredníctvom intranetu , zamestnaneckého časopisu alebo cez zamestnaneckú aplikáciu vždy o všetkom včas informovaný. Pri polročných alebo koncoročných pohovoroch sa preberajú individuálne témy.

Zamestnanecky prieskum
Každé tri roky realizujeme prieskum spokojnosti zamestnancov, na základe ktorého sú vyvodzované a presadené rôzne opatrenia.

Ďalšie vzdelávanie
Vzdelávanie je doležíte v každej životnej etape. Würth je partner, ktorý vzdelávanie berie vážne a podporuje ho. Partner, ktorý podporuje osobné schopnosti, poukazuje na pracovné perspektívy a ponúka šance. Vzdelávanie môžu naši zamestnanci absolvovať vo Würth akadémii. Interné workout-y otvoria obzor a pochopenie pre prácu kolegov.

 

Würth International AG
Aspermontstrasse 1, CH-7004 Chur
Kontakt: +41 81 558 00 00

Eine neue Version Ihres Browsers ist verfügbar.

Ihr Browser entspricht nicht den heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Ansprüchen, weswegen unsere Website allenfalls nicht korrekt dargestellt werden kann.

Auf der Seite «Was ist ein Browser?» können Sie sich über alternative Browser und über Aktualisierungsmöglichkeiten informieren.