Produkty

Našich zákazníkov zásobujeme montážnym a spojovacím materiálom, ako sú napríklad skrutky, matice, podložky, vrtáky, káblové spojky, sortimenty, sady bitov, náradie, nity,... viac

Hospodárska správa Würth 2014

Hospodárska správa skupiny Würth za rok 2014 (provizórny koneic roka,v máji/júni budú známe definitívne čísla) bola zverejnená v rámci konferencie vedenia.

Hospodárska správa 2014